EREKODE
HOËRSKOOL FICHARDTPARK

Ons gee in ons skool ‘n ereplek aan ons geloof en leef ons leuse van Glo, Werk en Dien uit.

Ons beywer ons vir patriotisme teenoor ons land en taal.

Ons gedra ons onder alle omstandighede as waardige Suid-Afrikaanse seuns en dogters.

Ons streef daarna om eerlik, getrou, opreg, hulpvaardig en vriendelik te wees.

Ons woord is on eer.

Ons dien ons skool getrou en handhaaf sy goeie naam met woord en daad.

Ons respekteer ons skooldrag.

Ons wil die beste gebruik maak van geleenthede en woeker met ons talente.

Ons strewe na netheid met betrekking tot onsself en ons omgewing.

Ons beywer ons om ‘n rol te speel in die gemeenskap met medeverantwoordelikheid en samewerking.