SPESIALITEITSDIENSTE

Die volgende spesialiteitsdienste is by Hoërskool Fichardtpark beskikbaar en tot u kind se diens:

•  Die skool beskik oor ’n uiters bekwame sportwetenskaplike wat individue/sportspanne tydens die voorseisoen en kompetisiefase bystaan.  Die professionele diens word gratis deur SPC Personeel gelewer.  Leerders het ook gratis toegang tot die skool se gimnasium.

•  Professionele sportafrigters word betrek by rugby, netbal, tennis en krieket.  Gereelde bywoning van sporttoere en klinieke dra by tot voorbereiding vir deelname in die A-ligas.

•  Die skool beskik oor ’n Sentrum van Voorligting, Ontwikkeling en Ondersteuning.  Onder leiding van ons skoolsielkundige, Mev. Anneri Helmand en die hulp van een berader en een voltydse mmatskaplike werker, word akademiese en persoonlike ondersteuning aan leerders gebied. Dienste behels onder meer skolastiese assesserings, die verlening van aangepastemetodes van assessering (konsessies), studiemetodes, voorligting vir vak- en beroepskeuses, asook emosionele berading.

•  Musiek word as vak aangebied deur Dr. Juanita Erasmus Alt

•  Alle belangstellende leerders kan elke middag by ons skool se middagstudiediens inskakel.  Onder bekwame, volwasse toesig kan leerders te midde van ‘n rustige atmosfeer elke middag hul huiswerk doen.  Leerders wat hier inskakel het reeds die vrugte van hul toewyding en arbeid gepluk.

•  Hoërskool Fichardtpark waarborg klein klas-indeling vir persoonlike aandag.  Hierdie is voorwaar ‘n groot skool waar dit saak maak, maar klein waar dit u kind raak.

U kan kennis neem:

•  Die skool beskik oor vyf toegeruste rekenaarlokale waar leerders in vakke soos Rekenaartoepassingstegnologie en Inligtingstegnologie beroepsgerigte opleiding ontvang.

•  Die skool beskik oor ‘n bemarker/werwer, mnr Jacques de Kock, wat in samewerking met die personeel reuse sportdae en toere reël.

•  Verskeie van ons personeel is spesialis vakkundiges wat as hoofeksaminatore en hulp eksaminatore tydens die Senior Sertifikaat Eksamen (Gr 12) diens lewer.  Soveel as 20 van ons personeel kan hierby ingesluit word.

•  Verskeie personeellede dien as provinsiale keurders en sportafrigters wat Vrystaat-spanne/Suid-Vrystaatspanne in atletiek, rugby, netbal en hokkie na nasionale toernooie vergesel.

•  Hoërskool Fichardtpark bied ruim toergeleenthede, ook internasionale toere waar leerders nie net hul sport- en kultuuraktiwiteit beoefen nie, maar ook die leerskool van die wêreld ontdek.  Onlangse oorsese toere sluit in:  reeds twee koortoere na Europa, seuns Hokkie na Egipte, Maleisië, Singapoer en seuns en dogters Hokkie sowel as Rugby na Argentinië. Daar word in 2019 ‘n rugbytoer na Dubai beplan.

Ten slotte – Hoërskool Fichardtpark beskik oor ‘n sterk, meelewende Beheerliggaam en Bestuurspan wat doelgerig die skool se drome najaag.  Wees deel van ‘n groeiende skool wat onbeperkte geleenthede vir ons leerders aanbied.