VCSV

Die VCSV speel ook ‘n belangrike rol in die geestelike verryking van die leerders. Verskeie kampe word deur die VCSV aangebied op Maselspoort, sowel as ‘n April seekamp. Hierdie geleenthede is van ontskatbare waarde vir die wat dit bywoon.

Dit is vir Hoërskool Fichardtpark baie belangrik dat die leerders die godsdiensgeleenthede wat in die skool aangebied word as eg sal beleef en dat daar ‘n gesindheid van omgee in die skool sal bestaan wat die Christelike boodskap wat uitgedra word sal bevestig.

Hoӫrskool Fichardtpark het ‘n aktiewe VCSV met ongeveer 750 lede, waarvan 130 kringleiers is. Die kringleiers kom elke Dinsdagaand bymekaar vir Fix@Six. Tydens hierdie geleentheid word hul voorberei om ‘n boodskappie aan hul kringlede oor te dra. Elke Woensdagoggend verdeel die skool in VCSV kringe om rondom die Woord van God te kuier.

Hoogtepunte in ons jaar is die volgende:

Die gr 8-kamp wat deur die VCSV kringleiers aangebied word. By hierdie kamp doen ons die volgende: Bybelstudie, ‘n kruistog, speel speletjies, hou waterkaskenades, leer jou skool ken en oefen konsert.

Die VCSV Geestelike week in die tweede kwartaal is ook ‘n hoogtepunt. Gedurende hierdie week kom die hele skool elke oggend bymekaar vir lekker saamsing, ‘n boodskap en optredes van ons dramagroep en dansgroepe.

Jaarliks word ook ‘n insamelingsprojek vir minderbevoorregtes gehou waartydens ons weer iets aan die gemeenskap teruggee.

By die VCSV het ons “‘n LEWE IN CHRISTUS” want Hy is die weg, die waarheid en die lewe. (Joh.14:6)

FOTO GALLERY